Vợ ngoại tình bị bắt gặp trong độ phân giải cao, một cuộc gặp gỡ mãnh liệt diễn ra sau đó.