Thực hiện những ham muốn dâm dục trên một cây cầu dẫn đến những cuộc gặp gỡ đam mê.