ลูกชายจากอําเภอมาเที่ยวเมืองมโนควารีเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยง