ริมฝีปากและลิ้นที่อ่อนโยนกระตุ้นความเสียวที่เม็ดแตด นําไปสู่ความสุขที่รุนแรง