Voedselgevoede braaksel festijn met enthousiaste deelnemers