Αριθμητική αξία φαίνεται να είναι μια μη αγγλική πρόταση στον τίτλο.