Γιορτή με εμετό με τρόφιμα και πρόθυμους συμμετέχοντες